English   Lokalni jezik

Regionalne voditeljice programa “Rastimo zajedno” iz BiH u Hrvatskoj po treći put na redovnoj Godišnjoj konferenciji

Regionalne voditeljice programa “Rastimo zajedno” iz BiH su po trеći put prisustvovale redovnoj Godišnjoj konferenciji voditeljica i voditelja u Hrvatskoj koja je održana u Ivanić Gradu 17. i 18.10.2014. Na samom otvaranju konferencije učesnike su pozdravili predstavnici nadležnog ministarstva, Agencije za odgoj i obrazovanje RH, UNICEF-a Hrvatske i gradonačelnik Ivanić Grada .

Konferencija je objedinila nove važne teme koje se tiču roditeljstva i jačanja pozitivnih roditeljskih vještina:

- jačanje očinske uloge u ranom djetinjstvu

- majčinstvo: odnos majka-kćer

- rastimo zajedno Plus-program radionica za roditelje djece s posebnim potrebama

- podrška roditeljima iz ranjivih grupa.

Učešće na konferenciji u Ivanić Gradu obogatilo je iskustva i znanja regionalnih voditeljica iz BiH koje će dalje svojim radom i stučnim savjetima pružati podršku voditeljskim timovima koji rade sa roditeljima djece predškolskog uzrasta u BiH.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 22.10.2014

Završena III konferencija programa “Rastimo zajedno”

Završena je treća konferencija programa “Rastimo zajedno” na kojoj su učestvovale vaspitačice iz vrtića iz cijele BiH. U pitanju je program podrške roditeljima u razvoju i jačanju roditeljskih vještina, koji se provodi od strane In fondacije. 

“Kao i obično bilo je naporno i zabavno, novo i poznato, a u svakom slučaju zanimljivo. Sretno vam bilo drage naše voditeljice u novim grupama s novim roditeljima”- poručuju trenerice.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 13.10.2014

„Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece“

Donošenje „Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece“ u školama u Republici Srpskoj, prvi je i veoma važan korak koji bi trebao voditi ka smanjenju nasilja nad i među decom. Isto tako, ovaj dokument pokreće dodatni niz pitanja koja se odnose na njegovu primjenu i efikasnije sprovođenje u svakodnevnoj praksi u školama, stoga smo, ispred In fondacije, odlučili dati neka svoja razmišljanja koja bi mogla doprinijeti poboljšanju primjene ovog dokumenta i uspostavljanju kvalitetnijih mehanizama zaštite djece.

Evo nekoliko naših zapažanja i prijedloga:

Prvo važno pitanje je upoznavanje roditelja vezano za njihovu odgovornost u slučajevima nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. Roditeljski sastanci koji se organizuju za roditelje prvačića na početku školske godine mogu biti mjesto i prilika da se roditelji ukratko upoznaju sa protokolom i nekim zakonskim odredbama, kao i sa njihovim roditeljskim pravima i obavezama, ne samo u slučaju kada neko drugi vrši nasilje nad njihovom djecom, već koje posljedice mogu biti po njih ukoliko oni sami vrše nasilje ili zanemaruju svoju djecu, pa čak i u slučajevima ako npr. ne dolaze redovno u školu na informacije. Isto tako, roditelji se ukratko mogu upoznati s pitanjem nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, vrstama, uzrocima i posljedicama. Takva aktivnost može biti vrlo jednostavna, a u isto vrijeme i vrlo efikasna.

Evidencija i praćenje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja je ključni korak u procesu prevencije jer se na osnovu prikupljenih podataka mogu dalje određivati neophodne mjere i programi koji bi trebali voditi ka smanjenju i prevenciji nasilja. Kako je jedan od pratećih dokumenata Protokola i evidencijski list koji bi trebao da da podatke o svim incidentima koji se dešavaju u školama u toku jedne školske godine, prilikom naših sastanaka sa predstavnicima škola primijetili smo da se svi nasilni incidenti ne registruju u evidencijski list, što zamagljuje stvarno stanje, a time direktno utiče i na pokretanje daljnjih koraka. Dakle, važno je registrovati sve pojavne oblike nasilja kako bi dobili pravu sliku i nakon toga mogli kreirati adekvatne odgovore i djelotvorne programe.

Protokol definiše pitanje postupanja u slučaju nasilja, ali to automatski otvara još jedno važno pitanje, pitanja odgovornosti u slučaju nepostupanja bilo koje od strana koje su Protokolom odgovorne da reaguju u slučaju nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja. Definisanjem odgovornosti u slučaju nepostupanja osiguravamo mehanizam pune implementacije Protokola. 

U situaciji kada se nasilje, zlostavljanje ili zanemarivanje evidentira i kada se dijete upućuje dalje u postupak van škole, imajući u vidu najbolji interes djeteta, obazrivo i brižljivo postupanje kojim poštujemo dostojanstvo djeteta i štitimo njegova prava i interese, jako je važno organizovati brzo, koordinisano i centralizovano sprovođenje postupka u cilju smanjenja dodatne traumatizacije djece, jer ako to ne uradimo, cijeli protokol neće imati puno smisla.

Slijedeće jako važno pitanje se odnosi na stručnu i adekvatnu podršku, kako žrtvama tako počiniocima i svjedocima vršnjačkog nasilja i njihovim porodicama. Za ovu stručnu i savjetodavnu pomoć su potrebna određena stučna znanja i iskustva u radu sa djecom i njihovim bližnjima. Jedna trajna solucija bi bila otvaranje centara za djecu i porodicu, ali korak koji bi mogao prethoditi tome jeste organizovanje stručnih edukacija koje bi mogle stvoriti osnove za odgovarajuće intervencije. Isto tako bi bilo važno istražiti resurse nevladinih organizacija specijalizovanih u ovom domenu, koje imaju specifična znanja i iskustva i djeluju u lokalnoj zajednici, a koje mogu pružiti podršku žrtvi ili počiniocu nasilja. Drugo sistemsko rješenje je da se osposobi stručnjak, specijalizovan da pruža podršku žrtvama i počiniocima nasilja, kao i njihovim porodicama, a koji može raditi u centru za socijalni rad ili u centru za mentalno zdravlje.

Važan preventivni mehanizam, pored drugih navedenih u Protokolu je i razvoj programa socijalno-emocionalnih kompetencija na ranom školskom, ali i predškolskom uzrastu, koji bi omogućio da djeca (ali i nastavnici) uče i stiču vještine i znanja koja bi im omogućili da bolje razumiju sebe i druge, i na taj način grade pozitivnu klimu koja bi doprinosila većem prihvatanju, uvažavanju, jačanju samopoštovanja, a tim i boljim školskim postignućima.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 03.07.2014

Izvještaj o istraživanju: „Snage i poteškoće djece u centrima Gnijezdo u BiH“

In fondacija je upravo objavila izvještaj o istraživanju pod nazivom: „Snage i poteškoće djece u centrima Gnijezdo u BiH“.

Izvještaj je pokazao da djeca u riziku koja odrastaju u nesigurnom i nestabilom porodičnom okruženju, opterećenom višestrukim faktorima rizika, pokazuju niže samopoštovanje, emocionalne probleme, probleme u ponašanju, kao i probleme u ponašanju sa vršnjacima, a također su percipirani i kao hiperaktivniji.

Iako nema značajnih razlika u školskim postignućima kod referentne i grupe djece u riziku, životne aspiracije djece u riziku su znatno niže nego kod njihovih vršnjaka.

Zaštitini faktori kao što su sigurno mjesto, brižni i podržavajući odrasli, uzori, odgovarajuća podrška pružena u kritičnim periodima odrastanja, kao i dosupnost odgovarajuće stručne podrške mogu imati značajnu ulogu u preveniranju i prevazilaženju problema odrastanja. Centri „Gnijezdo“ imaju stoga  značajno mjesto u preventivnim aktivnostima u socijalnom okruženju djece u riziku.  

Izvjestaj o istrazivanju 2014

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 11.03.2014

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – Romska djeca i obrazovanje

In fondacija radi na prevenciji nasilja u životima djece u BiH. Romska djeca su pod visokim rizikom da iskuse nasilje tokom svog života; ali pored toga, oni su svakodnevno izloženi drugim, puno težim problemima, na kojima trebamo raditi prije prevencije nasilja. Pristup obrazovanju će značajno poboljšati njihove životne šanse i direktno će doprinositi smanjenju rizika od nasilja. Mnoga romska djeca ne pohađaju školu, ili ako su uključena u školski sistem, izložena su velikom riziku napuštanja škole prije nego završe obrazovanje i steknu diplomu. 

 Stoga, In fondacija objavljuje tematski  javni poziv sa posebnim fokusom  na  temu:

romska djeca i obrazovanje

 Poziv za dostavljanje projekata je otvoren za NVO koje su registrovane i djeluju u BiH, a koje imaju znanja i iskustva u ovom polju rada. Prednost u ovom pozivu će imati romske ili organizacije civilnog društva u kojima su Romi adekvatno zastupljeni u upravnom odboru ili kao osoblje organizacija.

Organizacije koje imaju podršku Roma Education Fund (REF) neće biti uzete u razmatranje. 

NVO se pozivaju da pripreme prijedloge projekata koji će se odnositi na pripremu za školu, pristup (predškolskom) obrazovanju i pružanje podrške u savladavanju gradiva romskoj djeci koja su uključena u redovno obrazovanje. Predlažemo da organizacije u svoje projektne aktivnosti uključe i rad sa roditeljima, kao npr. podrška roditeljima u razvoju pozitivnih roditeljskih vještina (neke informacije i predloženi model rada možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/projekat-%E2%80%9Erastimo-zajedno%E2%80%9C.

Projektni prijedlozi bi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi. Prijedlozi projekata bi trebali da doprinose boljoj uključenosti romske djece u redovan sistem obrazovanja. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju biti ključne komponente projekta.

Predloženi budžet trebao bi biti u rasponu od 5.000-20.000,00 eura. Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz  drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije.

Trajanje projekta – u zavisnosti od projektnih aktivnosti, očekuje se da projekti traju do 12 mjeseci.   

Kriterij odabira: savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:

-         relevantnost

-         iskustvo u radu na polju prevencije nasilja, uključujući i sposobnost za organizovanje i provođenje participativnih procesa i/ili obuku profesionalaca

-         predloženi postupak i metodologija

-         kapaciteti za zagovaranje i iskustvo

-         predloženi budžet

-         spremnost na saradnju sa drugim organizacijama u okviru oblasti od interesa i

-         spremnost na učešće u zajedničkim aktivnostima mreže projekata koje podržava In fondacija.

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje,  možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je ponedjeljak, 28. april 2014. do 12.00 časova, poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu.

Email: info@infondacija.ba

Facebook: www.facebook.com/infondacija

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 03.03.2014

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

In fondacija, u saradnji sa i uz finansijsku podršku Stichting Kinderpostzegels, iz Holandije, fokusiraće svoj rad u narednom periodu na prevenciju nasilja. Prevencija nasilja je odabrana kao jedno od ključnih programskih područja i objedinjeno je pod zajedničkim programskim nazivom “Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u Bosni i Hercegovini”. 

Prekidanje kruga nasilja u životima djece u BiH bi trebalo doprinijeti smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i smanjenju rizika da djeca, kasnije postanu žrtve nasilja ili nasilnici. 

Stoga, In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti na polju prevencije nasilja, da pripreme projektne prijedloge usmjerene na jednu od dvije navedene teme:

  • prevencija vršnjačkog nasilja u školama
  • preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja

Projektni prijedlozi bi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi, i koji bi trebalo da doprinose smanjenju nasilja u životima djece u BiH. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju biti ključne komponente projekta. Za aktivnosti koje se budu provodile u školama očekujemo da budu kreirane na način da osposobe osoblje škole da samostalno provodi te aktivnosti nakon određenog vremena.

Predloženi budžet trebao bi biti u rasponu od 5.000-20.000 eura. Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz  drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije.

Trajanje projekta – u zavisnosti od projektnih aktivnosti, očekuje se da projekti traju do 12 mjeseci.   

Kriterij odabira: Savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:

-         relevantnost

-         iskustvo u radu na polju prevencije nasilja, uključujući i sposobnost za organizovanje i provođenje participativnih procesa i/ili obuku profesionalaca

-         predloženi postupak i metodologija

-         kapaciteti i iskustvo u zagovaranju

-         predloženi budžet

-         spremnost na saradnju sa drugim organizacijama u okviru oblasti od interesa i

-         spremnost za učešće u zajedničkim aktivnostima mreže projekata koje podržava In fondacija.

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje,  možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je ponedjeljak 28. april 2014. do 12.00 časova, poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu.

Email: info@infondacija.ba

Facebook: www.facebook.com/infondacija

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 03.03.2014

TRAUMATSKA ISKUSTVA KAO PREDISPONIRAJUĆI FAKTOR NASILJA I ANKSIOZNOSTI MLADIH

Djeca sa iskustvom hroničnih bolesti u porodici, smrti i razvoda roditelja  anksioznija  su od svojih vršnjaka  koji nemaju ova iskustva. Takođe, podaci ukazuju da su ispitanici koji su bili izloženi traumatskim iskustvima u porodici, bili podložniji nasilju izvan porodice, što može ukazivati na opštu ranjivost i moguću tendenciju da kasnije postanu žrtve ili počinioci nasilja. Traumatsko iskustvo ispitanka doživljeno van porodice značajno je zastupljenije od  traumatskih iskustava koja se dešavaju unutar porodice, a koja su emocionalno dublja i značajnija za razvoj ličnosti adolescenata. Traumatska iskustva unutar porodice i  izloženost nasilju izvan porodice su u pozitivnoj korelaciji sa anksioznošću  mladih, što ukazuje na potrebu razvoja interventnih i preventivnih programa koji bi trebali doprinijeti smanjenju tolerancije na nasilje u svim segmentima društva.   

zakljucak

Traumatska iskustva – poster prezentacija

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 30.09.2013

Treći krug projekta „Podrška roditeljima u jačanju pozitivnih roditeljskih vještina – Rastimo zajedno“

U septembru je INF otpočela treći krug projekta „Podrška roditeljima u jačanju pozitivnih roditeljskih vještina – Rastimo zajedno“.

Inicijalni trening, kao početak obuke za vođenje radionica sa roditeljima, organizovali smo u Sarajevu od 9-11. septembra. Trening je obuhvatio 29 novih polaznika iz 8 predškolskih ustanova (Bihać, Bosanska Krupa, Jajce, Vitez, Novi Travnik, Mostar, Tuzla i Sarajevo) i 2 nevladine organizacije (Udruženje građanki – Bosansko Grahovo i Centar za djecu, mlade i porodicu- Laktaši). Treningu su također prisustvovale  načelnica za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvjete i kulture RS i nadzornica za predškolstvo Republičkog Pedagoškog zavoda RS.

Pored ove grupe INF je u dogovoru sa trenericama organizovala i edukaciju za grupu već sertifikovanih voditeljica, njih 6, koje su uz osnovnu grupu polaznika obučavane za ulogu regionalnih voditeljica programa Rastimo zajedno u BiH.

Nakon treninga polaznici su dobili materijale za realizaciju radionica sa roditeljima u svojim lokalnim zajednicama koje će krenuti sredinom oktobra 2013.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 16.09.2013

Otvoreni novi centri Gnijezdo u BiH

In fondacija je od 2-4. septembra 2013. organizovala drugu uvodnu radionicu za pet novih centara Gnijezdo u BiH. NVO koje su odgovorile na poziv INF, i koje su odabrane kao nosioci projekta dolaze iz Bosanskog Grahova, Jablanice, Modriče, Prijedora i Zenice.   Osoblje centara Gnijezdo nakon trodnevnog uvodnog treninga je dobilo osnovna znanja o metodološkom pristupu koji je usavršen kroz prethodni četverogodišnji projekat “Danas djeca, sutra roditelji”.

Osnovna uloga dnevnog centra je obezbjeđivanje sigurnog prostora za djecu pod rizikom. Kroz preventivne aktivnosti djeci u centru pružamo podršku sa ciljem da ojačaju samopouzdanje, odaberu prihvatljivije oblike ponašanja, poboljšaju školski uspjeh, unaprijede svoj položaj među vršnjacima, kao i da osnaže svoju uključenost i participaciju. Na taj način se osigurava bolja zaštita djece u njihovom užem i širem okruženju. Podrška djeci u centrima se pruža u skladu sa njihovim individualnim potrebama.

Dnevni centri počinju svoj rad s djecom od 09. septembra 2013. i zajedno sa šest centara iz prvog kruga projekta, sada ukupno čine porodicu od 11 aktivnih centara koji rade za zaštitu i dobrobit djece u BiH.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 09.09.2013

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga – Romska djeca i obrazovanje Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je 12. avgust 2013.

In fondacija, u saradnji sa i uz finansijsku podršku Stichting Kinderpostzegels, iz Holandije, fokusira svoj rad na tematsku oblast prevencije nasilja u Bosni i Hercegovini. Sa ciljem da se adekvatno odgovori na ovaj rastući društveni problem, pitanje nasilja je odabrano kao jedno od ključnih programskih područja, i biće objedinjeno pod zajedničkim programskim nazivom “Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u Bosni i Hercegovini”. 

Prekidanje kruga nasilja u životima djece u BiH bi trebalo doprinijeti smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece. 

Romska djeca su također pod visokim rizikom da iskuse nasilje tokom svog života; ali pored toga, oni su svakodnevno izloženi drugim, puno težim problemima, na kojima trebamo raditi prije prevencije nasilja. Pristup obrazovanju će značajno poboljšati njihove životne šanse i direktno će doprinositi smanjenju rizika od nasilja. Mnoga romska djeca ne pohađaju školu, ili ako su uključena u školski sistem, izložena su velikom riziku napuštanja škole prije nego završe obrazovanje i steknu diplomu. 

 Stoga, In fondacija objavljuje tematski  javni poziv sa posebnim fokusom na temu:

romska djeca i obrazovanje 

Poziv za dostavljanje projekata je otvoren za NVO koje su registrovane i djeluju u BiH, a koje imaju znanja i iskustva u ovom polju rada. Prednost u ovom pozivu će imati romske ili organizacije civilnog društva u kojima su Romi adekvatno zastupljeni u upravnom odboru ili kao osoblje organizacija.

Organizacije koje imaju podršku Roma Education Fund (REF) neće biti uzete u razmatranje. 

 NVO se pozivaju da pripreme prijedloge projekata koji će se odnositi na poboljšanje pripreme za školu, pristup (predškolskom) obrazovanju i pružanje podrške u savladavanju gradiva romskoj djeci koja su uključena u redovno obrazovanje. Predlažemo da organizacije u svoje projektne aktivnosti uključe i rad sa roditeljima, kao npr. podrška roditeljima u razvoju pozitivnih roditeljskih vještina (neke informacije i predloženi model rada možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/projekat-%E2%80%9Erastimo-zajedno%E2%80%9C

Projektni prijedlozi bi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi. Prijedlozi projekata bi trebali da doprinose boljoj uključenosti romske djece u redovan sistem obrazovanja. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju biti ključne komponente projekta. 

Predloženi budžet trebao bi biti u rasponu od 5.000-20.000,00 eura. Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz  drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije. 

Trajanje projekta, u zavisnosti od projektnih aktivnosti, treba biti do 12 mjeseci.    

Kriterij odabira: savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:

-         podobnost

-         relevantnost

-         iskustvo u radu na polju prevencije nasilja, uključujući i sposobnost za organizovanje i provođenje participativnih procesa i/ili           obuku profesionalaca

-         predloženi postupak i metodologija

-         kapaciteti za zagovaranje i iskustvo

-         predloženi budžet

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje,  možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.

Poziv za prijavu otvara se u četvrtak, 20. juna 2013. Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je ponedjeljak, 12. avgust 2013. do 12.00 časova, poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu.

Objavljeno u kategoriji: Novosti, dana 20.06.2013
Strana1234