Omladinske inicijative

Ovaj program ima za cilj da kroz kreativne inicijative mladih progovara i podiže svijest njihovih vršnjaka, ali i ostalih članova zajednice o prisutnosti, ali i oblicima prevencije rodno zasnovanog nasilja.

Neformalne grupe mladih koji se zainteresuju za ovu temu, se prijavljuju na poziv organizacije koja vodi ovaj projekat u određenoj regiji u BiH. Nakon toga, odabrani aplikanti imaju priliku da pohađaju trodnevni trening na temu prevencije rodno zasnovanog nasilja i pisanja prijedloga projekata. Mladi na treningu osmisle svoje inicijative, nakon toga uz stručnu podršku pripremaju prijedloge projekta, i ako projekat bude odobren, dobiju simboličnu finansijsku podršku da tu inicijativu provedu u svojoj zajednici.

Inicijative mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja imaju širok obuhvat i djeluju pozitivno i pokretački na svoje vršnjake i ostale članove zajednice.

Podržani projekti

Hvala za vašu ljubav
Naziv organizacije: Omladinski kulturni centar „Abrašević“
Sjedište organizacije: Alekse Šantića 25, Mostar
Trajanje projekta: 2016 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 10.000 EUR
Osnovni cilj projekta: Proširiti znanje i načine prevencije rodno zasnovanog nasilja među mladima i informisanje mladih dok razvijaju svoje vještine za aktivno učešće i promociju pozitivnih stavova i stavova na kojima će bazirati dalje širenje informacija među vršnjacima i ostalim članovima zajednice u vezi sa temom i prisutnosti rodno zasnovanog nasilja u ruralnim zajednicama.
Ulaz u izlaz
Naziv organizacije: Demokratski centar Nove nade
Sjedište organizacije: Unska 10, Otoka (Bihać)
Trajanje projekta: 2015 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 25.123 EUR
Osnovni cilj projekta: Proširiti znanje i načine prevencije rodno zasnovanog nasilja među mladima i informisanje mladih dok razvijaju svoje vještine za aktivno učešće i promociju pozitivnih stavova i stavova na kojima će bazirati dalje širenje informacija među vršnjacima i ostalim članovima zajednice u vezi sa temom i prisutnosti rodno zasnovanog nasilja u ruralnim zajednicama.

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd