Sigurnost na internetu

Cilj ovog programa je podići svijest djece, mladih, njihovih roditelja i nastavnog osoblja o tome kako koristiti internet na sigurniji i odgovorniji način. Takođe nastojimo da promovišemo programe prevencije nasilja nad djecom od strane njihovih vršnjaka, ali i odraslih na polju IT tehnologija.

Podržani projekti

Sigurnost i zaštita djece na internetu
Naziv organizacije: Centar za socijalne inovacije (CSI)
Sjedište organizacije: Izeta Sarajlića 5 A, Tuzla
Trajanje projekta: 2013 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 26.903 EUR
Opšti cilj projekta: Podići svijest djece, mladih i njihovih roditelja o sigurnijem i odgovornijem korištenju interneta,  kao i prevencija nasilja nad djecom od strane odraslih putem interneta.
Naša virtuelna realnost
Naziv organizacije: Zdravo da ste (ZDS)
Sjedište organizacije: Sime Matavulja 2, Banja Luka
Trajanje projekta: 2015 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 25.807 EUR
Opšti cilj projekta: Podići svijest o sigurnom korištenju interneta među djecom i mladima te podizanje znanja na viši nivo da bi se djeca zaštitila u šest zajednica u BiH
Razvoj djece u virtuelnoj sredini
Naziv organizacije: Društvo ujedinjenih građanskih akcija (Duga)
Sjedište organizacije:  Petra Tiješića 10, Sarajevo
Trajanje projekta: 2011 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 69.650 KM
Opšti cilj projekta:

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd