slika 17Romska djeca i obrazovanje

Program ima za cilj da pruži podršku romskoj djeci koja su u sistemu obrazovanja, kako bi što uspješnije savladala zahtjevne obrazovne sadržaje i završili osnovnoškolsko obrazovanje. Pristup obrazovanju  značajno poboljšava njihove šanse u životu, a ujedno direktno doprinosi smanjenju rizika od isključenosti i nasilja. Mnoga romska djeca ne pohađaju školu, a ako su uključena u školski sistem, izložena su velikom riziku od napuštanja školovanja prije nego što završe obrazovanje i steknu diplomu.

Jedan segment projektnih intervencija obuhvata i djecu predškolskog uzrasta kroz pohađanje radionica za pripremu za školu. Istovremeno, njihovi roditelji su uključeni u različite edukativne aktivnosti, sastanke, radionice i kućne posjete koje pomažu da se naglasi značajna uloga obrazovanja u životima djece.

Projektne aktivnosti uključuju volontere, te mlade nezaposlene nastavnike koji tako stiču prvu praksu i senzibilitet za rad sa marginalizovanim društvenim grupama. Projekti često uključuju i asistente/medijatore iz romske populacije, što olakšava socijalizaciju romske djece, njihovo bolje praćenje, komunikaciju sa predstavnicima škola, kao i kontakt sa njihovim porodicama, a ujedno jača kapacitete medijatora.

Podržani projekti

Naziv projekta prvi - implementacija nečega u nešto
Naziv organizacije: In fondacija
Sjedište organizacije: Adresa i broj 078
Trajanje projekta: od 21.12.2014 do 11.03.2015
Iznos odobrenog budžeta: 51.000 KM
Kratak opis projekta: Lorem Ipsum je jednostavno probni tekst koji se koristi u tiskarskoj i slovoslagarskoj industriji. Lorem Ipsum postoji kao industrijski standard još od 16-og stoljeća, kada je nepoznati tiskar uzeo tiskarsku galiju slova i posložio ih da bi napravio knjigu s uzorkom tiska.
Neki drugi naziv projekta
Naziv organizacije: In fondacija
Sjedište organizacije: Adresa i broj 078
Trajanje projekta: od 21.12.2014 do 11.03.2015
Iznos odobrenog budžeta: 51.000 KM
Kratak opis projekta: Lorem Ipsum je jednostavno probni tekst koji se koristi u tiskarskoj i slovoslagarskoj industriji. Lorem Ipsum postoji kao industrijski standard još od 16-og stoljeća, kada je nepoznati tiskar uzeo tiskarsku galiju slova i posložio ih da bi napravio knjigu s uzorkom tiska.
Još jedan projekat
Naziv organizacije: In fondacija
Sjedište organizacije: Adresa i broj 078
Trajanje projekta: od 21.12.2014 do 11.03.2015
Iznos odobrenog budžeta: 51.000 KM
Kratak opis projekta: Lorem Ipsum je jednostavno probni tekst koji se koristi u tiskarskoj i slovoslagarskoj industriji. Lorem Ipsum postoji kao industrijski standard još od 16-og stoljeća, kada je nepoznati tiskar uzeo tiskarsku galiju slova i posložio ih da bi napravio knjigu s uzorkom tiska.
Projekat Gnijezdo - inkluzija svega
Naziv organizacije: In fondacija
Sjedište organizacije: Adresa i broj 078
Trajanje projekta: od 21.12.2014 do 11.03.2015
Iznos odobrenog budžeta: 51.000 KM
Kratak opis projekta: Lorem Ipsum je jednostavno probni tekst koji se koristi u tiskarskoj i slovoslagarskoj industriji. Lorem Ipsum postoji kao industrijski standard još od 16-og stoljeća, kada je nepoznati tiskar uzeo tiskarsku galiju slova i posložio ih da bi napravio knjigu s uzorkom tiska.

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd