Međunarodni forum solidarnosti – Emmaus, Srebrenica

EMMAUS, Srebrenica

EMMAUS, Srebrenica Pedagogica koja radi u centru od njegovog osnivanja, kaže da u svakodnevnom radu sa djecom, prate djecu i posmatraju ih, otkrivaju šta djeca znaju, koje su im potrebe i interesovanja, te kreiraju rad sa djecom koji ih podstiče na učenje i izražavanje potencijala.
Životni san joj je da sva djeca imaju sigurno i bezbrižno djetinjstvo, priliku za pristup obrazovanju, bolji život i budućnost. Svaki uspjeh njihovih korisnika je ujedno i uspjeh centra.

dd