Naša djeca, Zenica

Naša djeca, Zenica

Naša djeca, ZenicaDječak od 15 godina, nakon smrti oba roditelja ostao je sam, sa puno problema, što se odrazilo negativno na školski uspjeh, došao je u kontakt sa lošim društvom. Socijalni radnik, koji je njegov staratelj, predložio je da se za organizuje Porodična grupna konferencija. Na konferenciji su se pored bliskih srodnika odazvali i prijatelji pokojne majke i oca, kao i pedagog škole koju pohađa. Tom prilikom su svi zajedno sa dječakom definisali plan za rješavanje problema. Nakon održanog susreta, on je ponovo krenuo u školu, popravio je ocjene, zadržao je stan u kojem je živio, a takođe je shvatio da postoje značajni ljudi u njegovom okruženju na koje se može osloniti u teškim životnim situacijama.

dd